Cochleaimplantat

Döva eller gravt hörselskadade kan få ett cochleaimplantat inopererat för att kunna lindra sin hörselskada.


Vad är ett cochleaimplantat?

Cochleaimplantat

Ett cochleaimplantat är en form av hörapparat som opereras in i skallbenet. Apparaten har elektroder som kopplas till hörselnerven i hjärnan vilket gör att hjärnan kan uppfatta ljud.

Så gör implantatet att du hör igen

Ett cochleaimplantat består av en ljudprocessor, en radiosändare, elektroder och en mottagare.

Ljudprocessorn och radiosändaren sitter utanför örat och tar emot ljud. Dessa signaler skickas sedan till mottagaren som är inopererad i skallbenet.

På mottagaren sitter det elektroder som är kopplade till innerörat. Från innerörat skickas sedan signaler till hörselnerven som i sin tur gör att hjärnan kan uppfatta ljudet.

Operationen ska göras så snart som möjligt efter hörselskadan

Alla barn som föds döva eller med grav hörselskada kan få ett cochleaimplantat.

Men även vuxna som tappat hörseln, exempelvis vis en hjärnhinneinflammation, kan göra operationen.

För att operationen ska ge bäst resultat är det viktigt att den görs så snart hörselskadan upptäcks. Barn opereras från ett års ålder och vuxna snarast möjligt.

Vem kan göra operationen?

De som utför denna typ av operation kallas för CI-team. Det är även de som gör bedömningen om det lämpar sig att du gör operationen. För att få komma till ett CI-team ska du ha en remiss som skickas från din hörselvård.

Alla CI-team har inte samma kriterier för operation men generellt är det dessa kriterier som följs:

  • Du ska vara gravt hörselskadad eller döv
  • Du får ingen hjälp av en vanlig hörapparat
  • Du ska vara rent medicinskt lämpad
  • Du ska vara motiverad till att utföra operationen

Så bra hör du efter operationen

Hur bra du kan höra efter en operation med ett cochleaimplantat är mycket individuellt. Det är även mycket svårt att kunna säga hur resultatet kommer att bli, innan operationen.

Det är inte bara en faktor som spelar in hur pass bra du kan höra efter operationen utan det beror på:

  • Hur bra du hört innan du fick din hörselskada, alltså om det finns något hörselminne.
  • Hjärnans förmåga att uppfatta ljudet som skapas av implantatet
  • Hur pass bra du är på att läsa på läpparna
  • Hur stor motivationen är till att höra