Hörselundersökning

Om du har problem med hörsel ska du söka vård. Kontakta först din husläkare för att se om dina problem beror på enklare orsaker. Annars kan du behöva en remiss till en hörselmottagning för fler hörselundersökningar.


Kontakta din vårdcentral vid hörselproblem

hörselundersökningOm du på något sätt har problem med din hörsel ska du kontakta din vårdcentral. På en hörselundersökning får du först och främst berätta för läkaren om dina problem. Därefter undersöker hen dig för att se vad dina problem kan bero på.

Trumhinnan kontrolleras

Läkaren tittar i dina öron för att se att trumhinnan ser normal ut och fungerar som den ska.

Om trumhinnan inte rör sig som den ska kan detta bero på vätska, att den är inflammerad, har gått sönder eller problem med benen i mellanörat.

Tillfällig hörselnedsättning kan också bero på vaxpropp.

Remiss till hörselmottagning

Om läkaren anser att du behöver undersökas ytterligare så får du en remiss till en hörsel- eller öronmottagning för en hörselutredning. Där gör en audionom utförligare hörselmätningar.

Tonaudiometri – det vanligaste hörseltestet

Tonaudiometri är den vanligaste formen av hörseltest som innebär att man sitter med hörlurar som spelar upp olika toner. När du hör en ton ska du trycka på en knapp. De svagaste tonerna som du uppfattar registreras.

Denna typ av undersökning visar hur mycket din hörsel är nedsatt och om nedsättningen beror på ledningshinder eller nervskada.

Benledningsmätning för att se var hörselfelet sitter

Benledningsmätning är en metod som ingår i tonaudiometri för att se var någonstans i hörselgången som hörselfelet sitter.

Med hjälp av instrument blockeras ljudet till hörselgången, trumhinnan och hörselbenen. Ljudet du hör, hör du direkt i innerörat.

Hör du ljudet trots detta vet man att det inte är fel på nervcellerna i snäckan eller längre in.

Om läkaren misstänker nervskada

Om din hörselnedsättning kan bero på en nervskada så kan du behöva göra ytterligare undersökningar. Exempelvis hjärnstamsaudiometri.