Ersättning vid hörselskada

Om du har en grov hörselskada kan du få handikappersättning från Försäkringskassan. Detta om du på grund av din hörselskada behöver extra hjälp eller har extrakostnader.


ansökan om ersättning

Vem får ersättning?

Om du har en så grov hörselnedsättning att du trots hörapparat hör mycket dåligt eller ingenting alls kan du ha rätt till ersättning.

Detta om du på grund av denna hörselskada har merkostnader och behöver hjälp i vardagen, i ditt arbete eller i dina studier. Om du vill ha ersättning för hjälp ska du behöva ha hjälp i minst två timmar per dag.

Från vilken ålder?

Från och med juli det år du fyller 19 år kan du tidigast få handikappersättning. Denna ersättning kan pågå hela livet men den kan också vara tidsbegränsad.

Hur stor är ersättningen?

Den som är gravt hörselskadad har rätt till handikappersättning med 36 procent av prisbasbeloppet.

Prisbasbeloppet varierar varje år. År 2014 var prisbasbeloppet på 44 400 kronor. 36 procent av detta är då alltså 15 984 kronor.

Du kan dock få högre ersättning om du har särskilt stort hjälpbehov eller väldigt stora kostnader

Ansök om handikappersättning

För att ansöka om handikappersättning behöver du fylla i en ansökan och skicka in till Försäkringskassan. Denna blankett är blankett 3070 ”Ansökan om handikappersättning”.

Du ska även bifoga ett medicinskt utlåtande från en läkare på blankett FK 3200.