Receptfria läkemedel kopplas till hörselskada

I en stor studie från USA visar att vissa receptfria läkemedel ökar risken för hörselskada bland äldre kvinnor.


Värktabletter med ibuprofen eller paracetamol kopplas till högre risk för hörselskada bland kvinnor om de använder värktabletterna regelbundet i sex år eller mer. Detta enligt en ny studie på 54 000 kvinnor mellan 48 till 73 år.

Alvedon, Ipren och Paracetamol utgör en risk

Ibuprofen och paracetamol finns i de vanligaste smärtstillande värktabletterna som går att köpa receptfritt på apotek, bland annat Ipren, Alvedon och Panodil.

Aspirin i normal dos verkar säkert

Studien granskade även aspirin som finns i Treo men fann ingen ökad risk för hörselskada vid normal dos. Hörselskador är sedan tidigare en etablerad biverkning av aspirin vid höga doser men användande på denna nivå är ovanligt idag.

Stor påverkan på samhället

Denna studie visar enbart en koppling och kan inte fastställa ett orsak-verkan samband mellan värktabletterna och hörselskador. Dessutom är den förhöjda risken relativt liten.

Men eftersom dessa läkemedel är så vanliga och används i stor utsträckning kan det betyda att så mycket som 5.5 procent av alla hörselskador bland kvinnor är orsakade av receptfria läkemedel.

I USA, där studien utfördes, blir hörselskador allt vanligare. Så mycket som två tredjedelar av kvinnor över 60 år har någon form av hörselnedsättning. Därför är det viktigt att upptäckte riskfaktorer som faktiskt går att påverka eller helt undvika så att risken kan minskas innan hörselskador gör sig märkta, menar forskare bakom studien.