Teckenspråk

Döva och hörselskadade använder teckenspråk för att kommunicera med varandra. Det är en direktkommunikation på precis samma sätt som talspråk.


Teckenspråk talas med kropp, händer och munrörelser

Teckenspråk

Det svenska alfabetet på teckenspråk.

Teckenspråk är ett språk som funnits lika länge som det funnits döva och hörselskadade. De döva och hörselskadade utvecklar hela tiden teckenspråket.

Teckenspråket är ett språk som används med kroppen, händerna och med munrörelser. Språket uppfattas med synen till skillnad från talspråket som uppfattas med hörseln.

Ansiktets betydelse

När du tänker på teckenspråk kanske du underskattar ansiktets betydelse för kommunikationen. Mimiken bär på många språkliga signaler för den som är döv eller har en grav hörselnedsättning.

Många döva lär sig att helt och hållet läsa på läpparna för att kunna uppfatta vad någon säger. Detta kan i många situationer vara en språklig fördel.

Den som kan läsa på läpparna kan se vad en person, som står utom hörhåll, säger.

Flera teckenspråk

Det finns inte bara ett teckenspråk i världen utan ungefär 160 olika teckenspråk som alla har olika sätt att kommunicera på.

Babytecken

Teckenspråk är inte bara till för vuxna. Det finns också ett utvecklat babyteckenspråk för att föräldrar ska kunna kommunicera med sina små barn.

Babytecken går ut på att du gör enklare tecken samtidigt som du pratar med ditt barn. Detta gör att barnet får tre olika kanaler av kommunikation i språket.

Dels stimuleras det lilla som barnet hör, men även det som barnet ser och känner.