Dövhet

30 000 personer kommunicerar idag på teckenspråk i Sverige på grund av dövhet eller grav hörselskada.


Dövhet

Dövhet beror ofta på ärftlighet

Många som är döva föddes döva. Ofta beror det på ärftliga anlag. Däremot behöver det inte betyda att du blir döv bara för att du har anlag för det, man kan också bli en så kallad anlagsbärare.

Däremot så ökar risken att ens barn blir dövt om både du och din partner har anlag för dövhet.

Dövhet behöver dock inte vara ärftligt. Man kan få en infektion i örat som spädbarn, antingen när man fortfarande är i sin mammas mage eller när man är nyfödd som kan leda till dövhet.

Om man blir döv senare i livet beror det ofta på åldern, bullerskador eller sjukdomen otoskleros.

Behandling för döva barn

Idag får de flesta barn som föds döva ett Cochlea-implantat inopererat i örat. Hörseln blir aldrig återställd men de som tidigare var helt döva kan med implantatet ha hörsel i varierande usträckning. Därför får alla döva barn, trots Cochlea-implantatet, lära sig teckenspråket.

Plötslig dövhet

Om du plötsligt tappar hörseln och blir döv har du drabbas av plötslig dövhet. 1 av 10 000 personer drabbas varje år. Det finns många teorier om varför detta händer: Fel på blodcirkulationen i innerörat, virusinfektioner, urspåring av immunförsvaret eller fysisk skada efter slag/dykning/högt ljud.

Det finns ingen behandling mot plötslig dövhet, men hörseln kommer oftast helt eller delvis tillbaka. Läs mer om plötslig dövhet här.

Tolktjänst

De flesta landsting har en tolkcentral som du kan vända dig till om du behöver använda dig av en tolk. Där finns det specialutbildade dövtolkar. Det är kostnadsfritt och man är fri att använda en tolk i alla sammanhang man anser att man behöver det.