Sämre hörsel påverkar personligheten hos äldre

Sämre hörsel är den största orsaken till att äldre över 80 år blir mindre utåtriktade.


Enligt en svensk studie från Göteborgs universitet så blir vi mindre utåtriktade efter 80 år. Denna förändring är särskilt uppenbar hos de som har en sämre hörsel.

I studien så deltog 400 personer mellan 80 och 98 år som undersöktes vartannat år under en sexårsperiod. I resultaten såg man att den emotionella stabiliteten inte förändrades men ändå blev deltagarna mindre utåtriktade med tiden.

Förändringen kunde inte kopplas till andra åldersrelaterade svårigheter så som att söka sociala aktiviteter eller kognitiva funktionshinder. Den enda faktorn som kunde förklara orsaken till att personerna blev mindre utåtriktade var hörseln.