Orsaker till hörselskada

En miljon människor har någon form av hörselnedsättning i Sverige. Det kan bero på åldrande, ärftlighet men också av skador. Om barn har en hörselskada beror det oftast på ärftliga hörselskador.


Ålder är den vanligaste orsaken till hörselnedsättning

Hörselskador kan bero på många saker. Det vanligaste skälet till att vi hör dåligt är för att vi blir äldre. När vi blir äldre får hörselbenen svårare att röra på sig och sitter mer fast.

Åldern kan också göra att hårcellerna i snäckan och nervcellerna i hörselnerven och i hjärnan minskar. Allt detta leder till sämre hörsel.

Ledningshinder kan orsaka hörselnedsättning

En annan orsak till hörselskada är att det har uppstått ett ledningshinder som gör att ljudet inte kan transporteras in i örat på samma sätt.

Exempel på ledningshinder är vaxpropp, öronkatarröroninflammationoteskleros, skador eller medfödd missbildning i örat.

 

Andra orsaker till hörselskador är medfödd nedsättning av hörseln, bullerskador, Ménières sjukdom, hörselnervtumör, biverkningar av läkemedel eller tinnitus.

Hörselskada hos barn

Hörseltest på spädbarn

För att upptäcka hörselskador hos barn så tidigt som möjligt så utförs ett OAE-test (otoakustiska emissioner) på alla spädbarn.

Detta test fungerar på så sätt att när örat bearbetar ljud som bildas små rörelser. Dessa små rörelser kallas för otoakustiska emissioner. Rörelserna kan registreras av en väldigt känslig maskin. På så sätt kan man se om barnets öron reagerar på ljud eller inte.

Testet brukar man göra på spädbarnet när det sover. 

Om barnet har en hörselskada

Om barnet har en hörselskada så ser behandlingen annorlunda ut beroende på hur grav hörselskadan är.

Barn som är döva eller har en grav hörselskada får ofta ett cochleaimplantat inopererat i skallbenet. Detta implantat fungerar som en form av en hörapparat.

Om du får en hörselskada

Det är viktigt att du söker sjukvård om du får en hörselskada. Både för att utesluta sjukdomar men också för att få hjälpmedel som gör att du hör bättre trots din hörselskada.

Vanliga symptom på hörselskada är att du tycker att andra människor börjar tala svagt och otydligt samt att det kan vara svårt att uppfatta vad folk pratar om när många pratar samtidigt.

Andra symptom kan vara att det känns som om du har fått lock i örat eller att andra klagar på hur högt du höjer ljudet på tv:n.

Kontakta sjukvården genast om du:
  • Bara hör dåligt på ena sidan
  • Hör dåligt efter att du har dykt
  • Hör dåligt efter att du har fått ett slag mot örat
  • Hör dåligt och känner dig yr