Hjälpmedel

Hjälpmedel för hörselskadade kan både göra så att hörseln blir bättre och även underlätta vardagen. Det som kan förbättra hörseln är hörapparater, cochlea-implantat och baha-implantat. Hjälpmedel som underlättar vardagen är särskilda telefoner, väckarklockor, brandvarnare och ringklockor.


Hjälpmedel

Hjälpmedel – Hörapparater

Ungefär 400 000 personer i Sverige använder hörapparat. I hörapparater finns det en mikrofon som fångar upp ljudet och skickar det till en högtalare.  Detta gör att du kan uppfatta ljud du inte tidigare hört.

Det finns många olika typer av hörapparater. Du får själv pröva dig fram till vilken som fungerar bäst för dig. Detta gör du på en så kallad utprovning med en audionom. Läs mer om hörapparater här.

Cochlea-implantat

Cochlea-implantat är ett hörselhjälpmedel som opereras in i örat för att stimulera hörselnerven om nervcellerna är skadade. Detta gör att de som hör mycket dåligt eller de som är döva kan höra lite bättre. Dock blir hörseln aldrig perfekt. Läs mer om cochlea-implantatet här.

Baha-implantat

Tillskillnad från cochlea-implantatet som stimulerar hörselnerven via mellanörat så skickar Baha-implantatet istället ljudet via skallbenet till hörselnerven.

Väckarklockor

Det finns olika varianter för väckarklockor till hörselskadade. En variant har en vibrationskudde kopplad till sig. Denna vibrationskudde stoppas under huvudkudden och vibrerar när alarmet går i gång. Alarmet är också extra högt.

Andra väckarklockor är utrustade med starkt blinkande ljus.

Prata i telefon

Telefon för hörselskadade eller döva förmedlar bild och text i stället för ljud. Det går även att ringa från en vanlig telefon till en sådan telefon som förmedlar text och bild. För att detta ska fungera krävs det dock att du ringer till en förmedlingscentral. Där finns det en person som förmedlar samtalet och skriver ner det som du säger.

Idag är det dock ännu lättare att ringa mellan varandra som hörselskadade eller döva då många mobiler idag erbjuder videosamtal.

Dörrklocka och brandvarnare

Dörrklockor och brandvarnare kan kopplas ihop med ett system med ljus- eller vibrationssignaler. Om det exempelvis ringer på dörren börjar vissa lampor att blinka. Går brandlarmet så börjar andra lampor att blinka eller blinka på ett annat sätt. Om personen fortfarande hör, men hör dåligt så kan en enkel lösning vara att höja volymen på alla apparater.